Dalälvens Vattenvårdsförening


Årsrapporten för den samordnade recipientkontrollen för år 2017

Rapporten för år 2017 har skrivits av Synlab (tidigare ALcontrol). Undersökningarna av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom Dalälvens avrinningsområde samt i kustvattnet i Gävlebukten har gjorts i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. Årets undersökningar omfattar vattenkemi, växtplankton och metaller i abborre.

Rapporten och bilagor går att ladda ner från fliken rapporter.

Dalälvens Vattenvårdsförenings årsstämma 2018

Den 24 maj höll Dalälvens Vattenvårdsförening sin årsstämma. Denna gång hos Arctic Paper Grycksbo. Efter stämman guidade Max Sievert oss runt i pappersbruket samt berättade om Arctic Papers miljöarbete.

Årsmötesprotokoll med bilagor finns här Årsmöte 2018.

Reviderad årsrapport för den samordnade recipientkontrollen för år 2016

En reviderad årsrapport för år 2016 finns nu att ladda ner från fliken rapporter.

Årsmöte i Dalälvens Vattenvårdsförening

Välkomna till DVVF:s årsstämma den 24 maj 2018 hos Arctic Paper i Grycksbo.

9:00 Ankomst och inräkning i receptionen (Arctic Paper)

9:30 VD hälsar välkommen

9:45 Årsmötesförhandlingar

11:00 Rundvandring

12:15 LUNCH

13:00 Presentation Arctic Papers miljöarbete

14:00 Avslut

Välkomna !


Kenneth Collander

Ordförande DVVF


Handlingarna till årsstämman finns här Inbjudan och handlingar till årsstämma 2018.

OBS Meddela Ditt deltagande senast 21 maj till e-post till Jörgen DahlinVattendag den 29 September 2017 i Söderfors

Årets vattendag handlade bl.a. om hur man kan förbättra fiskemöjligheterna för alla inom Dalälvens avrinningsområde. Antalet deltagare var ca 40 st. Föredragen finns att hämta under fliken Dalälvens Vattenråd.

Årsrapporten för den samordnade recipientkontrollen för år 2016 är klar

År 2016 var det första året som rapporten har skrivits av ALcontrol. Året har varit ett så kallat normalt undersökningsår och omfattat undersökningar av vattenkemi, växtplankton i sjöar och hav, samt metaller i fisk i sjöar. Rapporten och bilagor går att ladda ner från fliken rapporter.


Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening

DVVF:s årsstämma 2017

Årsstämman för Dalälvens Vattenvårdsförening ägde rum 31 maj hos Stora Enso i Falun. Efter stämman presenterade Ann-Charlotte Norborg Carlsson från ALcontrol delar av protagningsresultaten från 2016 års recipientkontroll.


Årmötesprotokoll med bilagor finns här Protokoll årsstämma 2017
samt Ann-Charlotte Norborg Carlssons presentation.

Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening

Välkomna till DVVF:s årsstämma

9:30 Samling med kaffe och smörgås.

10:00 Årsstämma enligt särskild ordning.

11:00 Året som gått var det första året med ett nytt reviderat kontrollprogram, ny konsult samt nytt laboratorium. Ann-Charlotte Norborg Carlsson, ALcontrol, kommer att presentera 2016-års resultat från provtagningen.

12:00 AVSLUTNING MED LUNCH

Välkomna !


Kenneth Collander

Ordförande DVVF


Handlingarna till årsstämman finns här Inbjudan och handlingar till årsstämma 2017.

OBS Meddela Ditt deltagande senast 23 maj till e-post till Jörgen Dahlin

Vattendag den 8 oktober 2016 i Borlänge

Den 8 oktober hölls årets Vattendag med många intressanta föreläsningar. Årest tema var organiska miljögifter i ytvatten.Föreläsarnas presentationer finns att ladda ner under fliken Dalälvens Vattenråd

DVVF:s årsstämma 2016

Årsstämman för Dalälvens vattenvårdsförening (DVVF) ägde rum 18 maj hos Stora Enso i Falun. Efter årsstämman presenterade Lennart Lindeström bakgrund till DVVF:s bildande och tankar och reflektioner kring sina 26 år som projektledare för DVVF:s recipientkontrollprogram.

Årsmötesprotokoll
Lennart Lindeström presentation

Årsrapporten för den samordnade recipientkontrollen för 2015 är klar

År 2015 har varit ett s.k. normalt undersökningsår och omfattat undersökningar av vattenkemi, växtplankton i sjöar och hav, samt metaller i fisk i sjöar. Rapporten går att ladda ner från fliken rapporter.

DVVF:s årstämma 2016

10:00 Samling med kaffe och smörgås.
10:30 Årsstämma enligt särskild ordning.
11:30 Nytt recipientkontrollprogram från årsskiftet. Beskrivning av det nya programmet och vad som skiljer från det tidigare programmet. Jörgen Dahlin, miljökonsult. Daniel Larson, Länsstyrelsen Dalarna.
12:00 LUNCH
13:00 Reflektioner och tankar kring åren med DVVF.
Lennart Lindeström, Svensk MKB AB.
14:00 Avslutning.

VÄLKOMNA
Inbjudan och handlingar till årsstämma 2016.

Samordnat recipientkontrollprogram (SRK) och administration

ALcontrol tar från 2016 på uppdrag av DVVF över recipientkontrollen för Dalälven. Svensk MKB som har skött kontrollen i 25 år har valt att inte fortsätta och i den upphandling som DVVF gjorde vann ALcontrol. Styrelsen har träffat projektledaren och provtagaren i ett första möte. Mer information kommer framöver. Under 2016 kommer administrationen att skötas av Jörgen Dahlin. Jörgen är säkert känd av många av medlemmarna då som ordförande i föreningen före nuvarande ordförande Kenneth Collander.

Årsrapporten för 2014 finns att ladda ner under fliken rapporter

År 2014 har varit ett ”normalt undersökningsår” i den meningen att det omfattat undersökningar av vattenkemi, växtplankton i sjöar och Bottenhav, samt metaller i fisk i några enstaka sjöar.

Vattendag den 25 september 2015 i Vansbro

Vi var 45 personer som fick vara med om en intressant och lärorik dag.Föreläsarnas presentationer finns att ladda ner under fliken Dalälvens Vattenråd

DVVS: årsstämma 2015

DVVF:s årsstämma ägde rum den 21 maj hos Stora Enso I Falun. Efter årsstämman presenterade Jörgen Dahlin arbetet med att ta fram ett nytt SRK program för DVVF. Daniel Larsson och Anna Wemming från länsstyrelsen Dalarna redovisade förslag till förändringar i programmet som bl.a. innebär att ett antal miljögifter kommer att analyseras.
Årsstämma2015
Nytt SRK program Jörgen Dahlin
Förslag till nytt SRK Daniel Larsson
Övervakning av miljögifter, Anna Wemming

Vattenblänk - Nyhetsbrev från Vattenmyndigheten nr 1

vattenblänk nr 1
(Det här utskicket finns inte längre som webbversion)