Dalälvens Vattenvårdsförening


Årsrapporten för den samordnade recipientkontrollen för år 2016 är klar

DVVF:s årsstämma 2017

År 2016 var det första året som rapporten har skrivits av ALcontrol. Året har varit ett så kallat normalt undersökningsår och omfattat undersökningar av vattenkemi, växtplankton i sjöar och hav, samt metaller i fisk i sjöar. Rapporten och bilagor går att ladda ner från fliken rapporter.


Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening

DVVF:s årsstämma 2017

Årsstämman för Dalälvens Vattenvårdsförening ägde rum 31 maj hos Stora Enso i Falun. Efter stämman presenterade Ann-Charlotte Norborg Carlsson från ALcontrol delar av protagningsresultaten från 2016 års recipientkontroll.


Årmötesprotokoll med bilagor finns här Protokoll årsstämma 2017
samt Ann-Charlotte Norborg Carlssons presentation.

Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening

Välkomna till DVVF:s årsstämma

9:30 Samling med kaffe och smörgås.

10:00 Årsstämma enligt särskild ordning.

11:00 Året som gått var det första året med ett nytt reviderat kontrollprogram, ny konsult samt nytt laboratorium. Ann-Charlotte Norborg Carlsson, ALcontrol, kommer att presentera 2016-års resultat från provtagningen.

12:00 AVSLUTNING MED LUNCH

Välkomna !


Kenneth Collander

Ordförande DVVF


Handlingarna till årsstämman finns här Inbjudan och handlingar till årsstämma 2017.

OBS Meddela Ditt deltagande senast 23 maj till e-post till Jörgen Dahlin

Vattendag den 8 oktober 2016 i Borlänge

Den 8 oktober hölls årets Vattendag med många intressanta föreläsningar. Årest tema var organiska miljögifter i ytvatten.Föreläsarnas presentationer finns att ladda ner under fliken Dalälvens Vattenråd

DVVF:s årsstämma 2016

Årsstämman för Dalälvens vattenvårdsförening (DVVF) ägde rum 18 maj hos Stora Enso i Falun. Efter årsstämman presenterade Lennart Lindeström bakgrund till DVVF:s bildande och tankar och reflektioner kring sina 26 år som projektledare för DVVF:s recipientkontrollprogram.

Årsmötesprotokoll
Lennart Lindeström presentation

Årsrapporten för den samordnade recipientkontrollen för 2015 är klar

År 2015 har varit ett s.k. normalt undersökningsår och omfattat undersökningar av vattenkemi, växtplankton i sjöar och hav, samt metaller i fisk i sjöar. Rapporten går att ladda ner från fliken rapporter.

DVVF:s årstämma 2016

10:00 Samling med kaffe och smörgås.
10:30 Årsstämma enligt särskild ordning.
11:30 Nytt recipientkontrollprogram från årsskiftet. Beskrivning av det nya programmet och vad som skiljer från det tidigare programmet. Jörgen Dahlin, miljökonsult. Daniel Larson, Länsstyrelsen Dalarna.
12:00 LUNCH
13:00 Reflektioner och tankar kring åren med DVVF.
Lennart Lindeström, Svensk MKB AB.
14:00 Avslutning.

VÄLKOMNA
Inbjudan och handlingar till årsstämma 2016.

Samordnat recipientkontrollprogram (SRK) och administration

ALcontrol tar från 2016 på uppdrag av DVVF över recipientkontrollen för Dalälven. Svensk MKB som har skött kontrollen i 25 år har valt att inte fortsätta och i den upphandling som DVVF gjorde vann ALcontrol. Styrelsen har träffat projektledaren och provtagaren i ett första möte. Mer information kommer framöver. Under 2016 kommer administrationen att skötas av Jörgen Dahlin. Jörgen är säkert känd av många av medlemmarna då som ordförande i föreningen före nuvarande ordförande Kenneth Collander.

Årsrapporten för 2014 finns att ladda ner under fliken rapporter

År 2014 har varit ett ”normalt undersökningsår” i den meningen att det omfattat undersökningar av vattenkemi, växtplankton i sjöar och Bottenhav, samt metaller i fisk i några enstaka sjöar.

Vattendag den 25 september 2015 i Vansbro

Vi var 45 personer som fick vara med om en intressant och lärorik dag.Föreläsarnas presentationer finns att ladda ner under fliken Dalälvens Vattenråd

DVVS: årsstämma 2015

DVVF:s årsstämma ägde rum den 21 maj hos Stora Enso I Falun. Efter årsstämman presenterade Jörgen Dahlin arbetet med att ta fram ett nytt SRK program för DVVF. Daniel Larsson och Anna Wemming från länsstyrelsen Dalarna redovisade förslag till förändringar i programmet som bl.a. innebär att ett antal miljögifter kommer att analyseras.
Årsstämma2015
Nytt SRK program Jörgen Dahlin
Förslag till nytt SRK Daniel Larsson
Övervakning av miljögifter, Anna Wemming

Vattenblänk - Nyhetsbrev från Vattenmyndigheten nr 1

vattenblänk nr 1
(Det här utskicket finns inte längre som webbversion)